Geodetické práce

GEODETICKÉ PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ

 • tvorba účelových map
 • zaměření stávajícího stavu budov
 • půdorysné a svislé řezy, pohledy na fasádu objektu
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • zaměření inženýrských sítí
 • vytyčení staveb
 • výpočty kubatur
 • fotogrammetrické práce (pozemní fotogrammetrie)

GEODETICKÉ PRÁCE V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 • vyhotovení geometrických plánů
 • vyznačení věcných břemen
 • rozdělení pozemků
 • zaměření staveb
 • pozemkové úpravy

OBCHODNÍ ČINNOST

 • prodej hraničních mezníků Geoharpon a doplňkového sortimentu
 • prodej dřevěných kolíků
Česky