Ukázky naší práce

3D model

Fasáda

Fasáda

Fotogrametrie

Fotogrametrie

Fotogrametrie

Inženýrské sítě

Katastr nemovitostí

Mapa

Mapování

Průmyslové objekty

Půdorysný řez

Stavební zaměření budov

Svislý řez

 

Nedefinováno